หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Ethyl Acetate จำนวน 107,280 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Ethyl Acetate จำนวน 107,280 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..