หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกประกาศยกเลิกงานซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ และเครื่องสำรองไฟ (UPS) ตามอาคารต่างๆ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิกงานซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ และเครื่องสำรองไฟ (UPS) ตามอาคารต่างๆ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..