หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลาง-งานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ 115/22kV ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย ที่อาคารคารศูนย์พลังงาน (B-03) ยสท. อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง-งานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ 115/22kV ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย ที่อาคารคารศูนย์พลังงาน (B-03) ยสท. อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..