หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาแรงงานจัดเตรียมงานต่างๆ ณ ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 รายการ จำนวน 7 คน ประจำปีงบประมาณ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาแรงงานจัดเตรียมงานต่างๆ ณ ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 รายการ จำนวน 7 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หมวดหมู่ :

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P64040011603

..เพิ่มเติม..