หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้ง PVC Film Fill ของระบบ Cooling Tower ที่อาคารศูนย์พลังงาน B-03...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้ง PVC Film Fill ของระบบ Cooling Tower ที่อาคารศูนย์พลังงาน B-03 ยสท.อยุธยา

..เพิ่มเติม..