หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ 115/22kV ภายในสถานีย่อย ที่อาคารศูนย์พลังงาน (ฺB-03) ยสท. อยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ 115/22kV ภายในสถานีย่อย ที่อาคารศูนย์พลังงาน (ฺB-03) ยสท. อยุธยา

..เพิ่มเติม..