หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพี พี ฟิล์ม ขนาด 117 มม. x 3,600 ม. จำนวน 17,280 ม้วน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพี พี ฟิล์ม ขนาด 117 มม. x 3,600 ม. จำนวน 17,280 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..