หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยสท. ต้อนรับ รมช.คลัง และกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3

ยสท. ต้อนรับ รมช.คลัง และกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3

หมวดหมู่ :

        นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3 ณ พื้นที่ก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..