หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-Phone ของการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุูธยา จำนวน 319 เครื่อง (e-bidding)

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-Phone ของการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุูธยา จำนวน 319 เครื่อง (e-bidding)

..เพิ่มเติม..