หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างติดตั้งระบบ Softener พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ที่อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างติดตั้งระบบ Softener พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ที่อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..