หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะ ซื้อถุงพลาสติกใช้บรรจุ 12 ซอง ขนาดกว้าง 6 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว จำนวน 300,000...

ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อถุงพลาสติกใช้บรรจุ 12 ซอง ขนาดกว้าง 6 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว จำนวน 300,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..