หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ (กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ฯลฯ) ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ (กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ฯลฯ) ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ (กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ฯลฯ)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..