หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกาวติดกระดาษพันก้นกรองเจาะรู จำนวน 65,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกาวติดกระดาษพันก้นกรองเจาะรู จำนวน 65,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..