หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ Ethyl Acetate จำนวน 107,280 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ Ethyl Acetate จำนวน 107,280 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..