หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศยกเลิก จ้างเหมาบำรุงรักษาและตรวจสอบ Robot Fanuc, Slicer burley, Virginia พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง (ไม่รวมอะไหล่)...

ประกาศยกเลิก จ้างเหมาบำรุงรักษาและตรวจสอบ Robot Fanuc, Slicer burley, Virginia พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง (ไม่รวมอะไหล่) ของกองผลิตยาเส้น ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..