หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องหมายประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงาน ยสท. จำนวน 459 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องหมายประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงาน ยสท. จำนวน 459 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..