หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จ้างทำเครื่องหมายประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงาน ยสท. จำนวน 459 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จ้างทำเครื่องหมายประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงาน ยสท. จำนวน 459 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..