หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่ 5,000.-บาทขึ้นไป เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่ 5,000.-บาทขึ้นไป เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..