หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางซื้อกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม x 5,000 ม. จำนวน 11,200...

ประกาศราคากลางซื้อกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม x 5,000 ม. จำนวน 11,200 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..