หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโกดังรับซื้อและเก็บใบยาแห้ง 30x52 ม.# 1 รหัสทรัพย์สิน 100004229 ของสถานีใบยาหนองยาว สำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโกดังรับซื้อและเก็บใบยาแห้ง 30×52 ม.# 1 รหัสทรัพย์สิน 100004229 ของสถานีใบยาหนองยาว สำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโกดังรับซื้อและเก็บใบยาแห้ง 30 x 52 ม.# 1 รหัสทรัพย์สิน 100004229 ของสถานีใบยาหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..