หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคาไม่เกิน 5,000.- บาท ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคาไม่เกิน 5,000.- บาท ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..