หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ห้อง Server ระบบ AS/RS พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ห้อง Server ด้านฝั่งฝ่ายผลิตด้านใบยา...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ห้อง Server ระบบ AS/RS พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ห้อง Server ด้านฝั่งฝ่ายผลิตด้านใบยา พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ฝ่ายผลิตด้านใบยา อาคาร B02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..