หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์จัดทำราวกั้น บริเวณชานชาลาของอาคาร B-04 ,อาคาร B-06 และอาคาร B-07 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์จัดทำราวกั้น บริเวณชานชาลาของอาคาร B-04 ,อาคาร B-06 และอาคาร B-07 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..