หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2)จัดซื้ออะไหล่ Consumable Parts สายพานยาดี ยาเสียสำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง ALFA ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2)จัดซื้ออะไหล่ Consumable Parts สายพานยาดี ยาเสียสำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง ALFA ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ

..เพิ่มเติม..