หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมหลอดไฟฟ้า ของสำนักงานฯ และสถานีฯ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมหลอดไฟฟ้า ของสำนักงานฯ และสถานีฯ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมหลอดไฟฟ้า ของสำนักงานฯ และสถานีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..