หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างทำเทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม. x 330 ม.

จ้างทำเทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม. x 330 ม.

จำนวน 3,200 ม้วน
download

..เพิ่มเติม..