หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา ประกอบ ติดตั้ง ระบบสายพานลำเลียงหีบบุหรี่อัตโนมัติ จากเครื่องบรรจุหีบ No.12, 21, 22, 23 ไปเข้า ลิฟต์ พร้อมอุปกรณ์...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา ประกอบ ติดตั้ง ระบบสายพานลำเลียงหีบบุหรี่อัตโนมัติ จากเครื่องบรรจุหีบ No.12, 21, 22, 23 ไปเข้า ลิฟต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด ของกองมวนและบรรจุ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..