หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความเกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรด้านใบยา ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 รายการ

เอกสารรับรองความเกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรด้านใบยา ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 รายการ

..เพิ่มเติม..