หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง งานซื้อเครื่องพันพาเลท แบบแขนเหวี่ยง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ที่กองผลิตก้นกรอง ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง งานซื้อเครื่องพันพาเลท แบบแขนเหวี่ยง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ที่กองผลิตก้นกรอง ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..