หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดสร้างศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดสร้างศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..