หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่กลุ่มเครื่องจักร AIGER จำนวน 11 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่กลุ่มเครื่องจักร AIGER จำนวน 11 รายการ

..เพิ่มเติม..