หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษมวนบุหรี่ N๐.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 27 มม. x 6,000 ม. จำนวน 84,000...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษมวนบุหรี่ N๐.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 27 มม. x 6,000 ม. จำนวน 84,000 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..