หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระบบโทรศัพท์ IP-Phone พร้อมอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง ที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระบบโทรศัพท์ IP-Phone พร้อมอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง ที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..