หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อกาวติดเส้นใยกับกระดาษมวนก้นกรองสำหรับใช้กับเครื่องมวนก้นกรอง AIGER

จัดซื้อกาวติดเส้นใยกับกระดาษมวนก้นกรองสำหรับใช้กับเครื่องมวนก้นกรอง AIGER

จัดซื้อกาวติดเส้นใยกับกระดาษมวนก้นกรองสำหรับใช้กับเครื่องมวนก้นกรอง AIGER จำนวน 6,000 กก.
DOC140121-14012021153123

..เพิ่มเติม..