หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Gravure แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ (BOBST) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Gravure แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ (BOBST) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง

หมวดหมู่ :

รหัสแผนจัดจ้าง (P64010015574)

..เพิ่มเติม..