หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)case study ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ “ตรวจรับพัสดุทั้งที่ผู้รับจ้างยังทำงานไม่เสร็จ”

case study ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ “ตรวจรับพัสดุทั้งที่ผู้รับจ้างยังทำงานไม่เสร็จ”

[dflip id="33463" ][/dflip]

..เพิ่มเติม..