หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) ซื้อตู้ควบคุมปั๊มน้ำ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ที่อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) ซื้อตู้ควบคุมปั๊มน้ำ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ที่อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..