หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาซ่อมแซมกล่องใส่ยาเส้น (ฺBoxBin) จำนวน 230 กล่อง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาซ่อมแซมกล่องใส่ยาเส้น (ฺBoxBin) จำนวน 230 กล่อง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา

..เพิ่มเติม..