หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัดความพอง DENSIMETER พร้อมอุปกรณ์ แบบไม่รวมอะไหล่ (รวมอะไหล่เฉพาะปั๊มลม) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัดความพอง DENSIMETER พร้อมอุปกรณ์ แบบไม่รวมอะไหล่ (รวมอะไหล่เฉพาะปั๊มลม) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..