หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะ ซื้อน้ำตาลทรายขาว จำนวน 16,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อน้ำตาลทรายขาว จำนวน 16,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..