หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำม่านกั้นเตียง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งที่หอผู้ป่วยชั้น 6 และ 7 (ฝั่งใหม่) อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำม่านกั้นเตียง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งที่หอผู้ป่วยชั้น 6 และ 7 (ฝั่งใหม่) อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 งาน

..เพิ่มเติม..