หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จ้างทำหน้ากากผ้าพร้อมสายคล้อง ตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 2,700 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จ้างทำหน้ากากผ้าพร้อมสายคล้อง ตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 2,700 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..