หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าตาข่าย และถุงท่อทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56)(2)(ข)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าตาข่าย และถุงท่อทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56)(2)(ข)

..เพิ่มเติม..