หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้ว่าการ เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ผู้ว่าการ เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง

หมวดหมู่ :

            นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง จากสมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งได้มีการคัดเลือกขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาบันฯ พร้อมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โรงพยาบาลศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..