หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรอยรั่วหลังคาโกดังเก็บใบยา ขนาด 1,800 ตรม. (30 x 60 ม.) ของสถานีใบยาศรีสำโรงและสถานีใบยาหนองยาว ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรอยรั่วหลังคาโกดังเก็บใบยา ขนาด 1,800 ตรม. (30 x 60 ม.) ของสถานีใบยาศรีสำโรงและสถานีใบยาหนองยาว ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรอยรั่วหลังคาโกดังเก็บใบยา ขนาด 1,800 ตรม. (30 x 60 ม.) ของสถานีใบยาศรีสำโรงและสถานีใบยาหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..