หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำของขวัญในวันคล้ายวันเกิด เพื่อมอบให้ผู้ทรงสิทธิ์ร้านขายส่งยาสูบ ชุดแก้วที่ระลึก ตามรูปแบบที่ ยสท.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำของขวัญในวันคล้ายวันเกิด เพื่อมอบให้ผู้ทรงสิทธิ์ร้านขายส่งยาสูบ ชุดแก้วที่ระลึก ตามรูปแบบที่ ยสท.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..