หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)หลักเกณฑ์ กฎระเบียบน่ารู้ ฉบับที่ 2

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบน่ารู้ ฉบับที่ 2

  1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้เเก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
  2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี
  3. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีสำหรับยาเส้นอื่น นอกจากยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้เเก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบ ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัม

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบน่ารู้ ฉบับที่ 2

[dflip id="33474" ][/dflip]

..เพิ่มเติม..