หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศยกเลิกงานซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารงานบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกงานซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารงานบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..