หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู็ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาตม 2563 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาตม 2563 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..