หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะสร้างเสริมความสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวง

การยาสูบแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะสร้างเสริมความสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวง

หมวดหมู่ :

             นายนพดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะสร้างเสริมความสัมพันธ์ จากการไฟฟ้านครหลวง ที่มาเยี่ยมเยือนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน พร้อมรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การเบิกจ่ายชำระค่ากระแสไฟฟ้า และบริการด้านอื่น ๆ เป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..